KURSER

Företaget erbjuder utbildning i Hjärt-lungräddning, Första hjälpen samt Stoppa blödningen. som finns till allmänhet, företag och organisationer.

Målet är att deltagaren självständigt ska kunna identifiera ett hjärtstopp, larma och utföra hjärt-lungräddning samt använda en hjärtstartare. Lämpar sig för privatpersoner, företag och organisationer.

HLR-utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och följer Svenska HLR-rådets senaste riktlinjer.


 • 3 timmar

 • Upp till 12 deltagare

 • Kompetenskort och intyg

 • Anvancerad träningsdocka används för scenarioarbete

Efter denna kurs förväntas deltagaren kunna utföra HLR med hjärtstartare i grupp på ett professionellt sätt.

Lämpar sig för insatspersonal som polis, räddningstjänst och väktare.

HLR-utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och följer Svenska HLR-rådets senaste riktlinjer.


 • 4 timmar

 • Upp till 6 deltagare

 • Kompetenskort och intyg

 • Anvancerad träningsdocka används för scenarioarbete

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 3-7 timmar beroende på inriktning och tillval.

 • Kurser innehåller både teori och praktik med fokus på praktik.

 • HLR + AED ingår.

 

Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

 • L – Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)

 • A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

 • B – Blödning (Stoppa blödningar)

 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)

 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den


Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.

 

Förslag på tillval

 • Brännskador

 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)

 • Akuta sjukdomar

 • Kläm- och krosskador

 • Fallskador samt nack- och ryggskador

 • Kem- och frätskador

 • Ögonskador


Denna utbildning kan avslutningsvis kompletteras med scenarioarbeter där kursdeltagarna praktiskt får träna vidare sina kunskaper.

 

Varje kursdeltagare kommer:

 • att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.

 • att få ett kompetenskort i HLR samt intyg efter godkänd genomförd kurs.

Utbildningen syftar till att öka förmågan att agera för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren kan identifiera livshotande blödning samt utföra adekvata åtgärder för att kontrollera denna.


Innehåll

Kursen innehåller förberedelser genom e-lärandematerial om blödningskontroll men också ett kunskapstest inför det fysiska kurstillfället. Kursdagen fokuserar sedan på förevisning av blödningskontroll samt praktisk simulering, övning och test av blödningskontrollerande åtgärder.


Förkunskaper

Inga förkunskapskrav. 


Målgrupp

Allmänhet eller person inom myndighet eller organisation som kan hamna i situationer där blödningskontroll har en avgörande betydelse för den drabbade.


Mål

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att kunna:

 • Beskriva betydelsen av första hjälpen vid katastrofal blödning
 • Beskriva åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
 • Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.
 • Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning
 • Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
 • Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust
 • Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning


Omfattning

En halvdag samt förberedselser genom e-lärandematerial och kunskapstest.