TILLGÄNGLIGA KURSER

Kurser i Vuxen-HLR med hjärtstartare samt D-HLR med stor fokus på praktiska övningar och scenarioarbete.

Ett generellt kursupplägg samt några vanligt förekommande inriktningar som elolyckor och akuta sjukdomar. Hjärt-lungräddning ingår alltid som en väsentlig i Första hjälpen-utbildningen, oavsett inriktning.

Syftet med utbildningskonceptet ”Stoppa blödningen” är att öka förmågan hos professionell blåljus- och insatspersonal samt allmänhet att agera vid skador med livshotande blödningar.

ETT ORD FRÅN KUNDERNA

LÄRORIKT

En lärdomsfull HLR-utbildning som gav mycket och viktig kunskap, instruktören var proffsig som lärare och med rollspel fick vi träna på situationer i verkligheten vilket också gjorde utbildningen rolig!

Anna Kadin

- Undersköterskestudent

PEDAGOGISK

Bästa HLR jag nånsin varit på , den sitter verkligen i ryggmärgen ! Mycket pedagogiskt utförd på ett tydligt sätt!

Monica Larsson

-  Undersköterska,
Håsta Äldreboende

LIVSVIKTIGT

Hade förmånen att få gå utbildning i HLR när jag praktiserade på Håsta äldreboende, med Erik Norbeck som instruktör. Måste säga att det är en stor konst och kunskap att kunna lära ut något som är så livsviktigt.

Britt Eriksson